Địa chỉ: Số Nhà 14 Ngõ 898 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline hỗ trợ (24/7)

( 024) 37733733

EMAIL

ducphuongbds@gmail.com

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Admin 22 Tháng Mười, 2023 1385 Lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 

–  chuyển nhà trhành hưng sô 1,chuyển nhà trhành hưng sô 1, Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020 giữa Văn Phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Ninh với Công ty TNHH chuyển nhà Thành Hưng số 1.

–  Căn cứ quyết định số 92.1/QĐ-VPĐK ngày 13/5/2020 về việc chỉ định thầu thực hiện chuyển tài sản, trang thiết bị của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Thành.

–  Căn cứ vào công việc thực tế hoàn thành.

Hôm nay, ngày 18  tháng 05  năm 2020 Hai bên chúng tôi gồm có:

BÊN A           : VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ           : Số 188 Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại    : 0222.3825.363

Mã số thuế   : 2300267424

Đại diện       : Ông Nguyễn Duy Hồng – Chức vụ: Giám đốc

Số TK          : 3714.0.1040191.00000 tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Ninh

Bên B :  CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

Địa chỉ           : Số nhà 14 Ngõ 898 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại      : (024) 37.733.733

Mã số thuế     : 0108555889

Đại diện         : Bà Hoàng Thị Bích Luyến – Chức vụ: Giám đốc

Số TK             : 110002681377 tại Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Đông Anh

Hai bên thống nhất nghiệm thu Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

Bên B đã hoàn thành công việc theo đúng  Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày    14 tháng 5 năm 2020, cụ thể:

TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)
1 Bàn làm việc Chiếc 9 100.000 900.000
2 Bàn mặt kính Chiếc 1 120.000 120.000
3 Giá đựng tài liệu + tài liệu trên giá Chiếc 16 250.000 4.000.000
4 Tủ các loại + tài liệu trong tủ Chiếc 11 200.000 2.200.000
5 Máy tính Bộ 14 100.000 1.400.000
6 Máy in Chiếc 9 70.000 630.000
7 Máy Scan Chiếc 2 70.000 140.000
8 Máy phô tô Chiếc 2 250.000 500.000
9 Ghế Chiếc 20 20.000 400.000
10 Két sắt Chiếc 1 700.000 700.000
11 Máy toàn đạc điện tử Bộ 1 150.000 150.000
12 Thiết bị cân bằng tải Bộ 1 120.000 120.000
13 Lưu điện Bộ 1 120.000 120.000
14 Quạt trần Chiếc 1 100.000 100.000
15 Rèm cửa Chiếc 1 100.000 100.000
16 Phích điện Chiếc 2 50.000 100.000
17 Tháo, lắp, bảo dưỡng điều hòa 10.170.000
17.1 Tháo điều hòa Bộ 6 150.000 900.000
17.2 Bảo dưỡng điều hòa Bộ 1.000.000
Vệ sinh bảo dưỡng Bộ 5 100.000 500.000
Nạp ga bổ sung Bộ 5 100.000 500.000
17.3 Lắp điều hòa 8.270.000
Công lắp đặt Bộ 5 350.000 1.750.000
Vật tư phát sinh 2.170.000
Ống đồng loại 12mm M 8 200.000 1.600.000
Ống đồng loại 16mm M 8 250.000 2.000.000
Vật tư phụ kiện lắp đặt Bộ 5 50.000 250.000
Aptomat Bộ 5 100.000 500.000
18 Hồ sơ, tài liệu, một số trang thiết bị khác 1.500.000
Cộng       23.350.000
Thuế GTGT 10%       2.335.000
Tổng cộng       25.685.000
(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Văn bản được thông qua, các bên nhất trí và lập thành 03 (ba) bản, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản , có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

–  Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020 giữa Văn Phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Ninh với Công ty TNHH chuyển nhà Thành Hưng số 1.

–  Căn cứ quyết định số 92.1/QĐ-VPĐK ngày 13/5/2020 về việc chỉ định thầu thực hiện chuyển tài sản, trang thiết bị của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Thành.

– Căn cứ biên bản nghiệm thu ngày 18 / 05 / 2020.

Hôm nay, ngày   04  tháng  06  năm 2020, chúng tôi gồm:

 BÊN A          : VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ           : Số 188 Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại    : 0222.3825.363

Mã số thuế   : 2300267424

Đại diện       : Ông Nguyễn Duy Hồng – Chức vụ: Giám đốc

Số TK          : 3714.0.1040191.00000 tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Ninh

Bên B :  CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

Địa chỉ           : Số nhà 14 Ngõ 898 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại      : (024) 37.733.733

Mã số thuế     : 0108555889

Đại diện         : Bà Hoàng Thị Bích Luyến – Chức vụ: Giám đốc

Số TK             : 110002681377 tại Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Đông Anh

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020.  

  • Giá trị thanh lý của hợp đồng: 685.000 đồng

Văn bản được thông qua, các bên nhất trí và lập thành 03 (ba) bản, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản , có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

 

 

NHANH CHÓNG

Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn với đã thỏa thuận trên hợp đồng. Không để bạn phải chờ lâu và nóng lòng khi về nhà mới.

An Toàn

Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn với đã thỏa thuận trên hợp đồng. Không để bạn phải chờ lâu và nóng lòng khi về nhà mới.

GIÁ TỐT

Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn với đã thỏa thuận trên hợp đồng. Không để bạn phải chờ lâu và nóng lòng khi về nhà mới.

Chuyên nghiệp

Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn với đã thỏa thuận trên hợp đồng. Không để bạn phải chờ lâu và nóng lòng khi về nhà mới.

NHẬN TIN KHUYẾN MẠI