Địa chỉ: Số Nhà 14 Ngõ 898 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline hỗ trợ (24/7)

( 024) 37733733

EMAIL

ducphuongbds@gmail.com

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Admin 2 Tháng Mười Một, 2023 510 Lượt xem

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH

Căn cứ vào Hợp đồng ký ngày 18/11/2020 giữa CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1 và PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH

 

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại ……, Chúng tôi gồm:

BÊN A: PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH

Địa chỉ trụ sở chính: 146 phố Hồ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

Đại diện bởi ông : Nguyễn Xuân Thuân Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại : 02223770826

MST : 0100695387 – 019

BÊN B: CÔNG TY CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 14, Ngõ 898 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

Đại diện bởi Bà : Hoàng Thị Bích Luyến        Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại : 02437733733

MST : 0108555889

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng Ngày 18/11/2020  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành tháo dỡ vận chuyển lắp đặt cho Bên A theo yêu cầu hợp đồng

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng cả thuế: 44.660.000

+ Tiền bằng chữ: (Bốn mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên …

ĐIỀU 3:

chuyển nhà thành hưng

chuyển nhà thành hưng

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ký ngày 18/11/2020 giữa CÔNG TY CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1 và PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN THÀNH

 

CÔNG TY CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1

NHANH CHÓNG

Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn với đã thỏa thuận trên hợp đồng. Không để bạn phải chờ lâu và nóng lòng khi về nhà mới.

An Toàn

Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn với đã thỏa thuận trên hợp đồng. Không để bạn phải chờ lâu và nóng lòng khi về nhà mới.

GIÁ TỐT

Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn với đã thỏa thuận trên hợp đồng. Không để bạn phải chờ lâu và nóng lòng khi về nhà mới.

Chuyên nghiệp

Hoàn thành dịch vụ đúng hẹn với đã thỏa thuận trên hợp đồng. Không để bạn phải chờ lâu và nóng lòng khi về nhà mới.

NHẬN TIN KHUYẾN MẠI